Dwujęzyczność u dzieci z czym się wiąże?

utworzone przez

Dwujęzyczność dzieci to temat szczególnie ważny dla rodziców, którzy zdecydowali się zamieszkać poza granicami Polski. Jeśli jesteś jednym z nich i zastanawiasz się, jak wpłynie ona na rozwój mowy u dziecka, czy nie będą mu się mieszkać języki i czy opanuje obydwa na tym samym poziomie. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w tym artykule.

Mówiąc o dwujęzyczności, trzeba zaznaczyć, że to nie to samo, co znajomość języka obcego. Dwujęzyczność to praktyczne i naturalne posługiwanie się dwoma językami. Od nauki języka obcego różni ją często forma nabywania języka. Dzieci dwujęzyczne zwykle uczą się drugiego języka od wczesnego dzieciństwa, nieświadomie, funkcjonując w środowisku osób posługujących się nim. Oczywiście osobą dwujęzyczną można zostać również w życiu dorosłym. Stajemy się nią wtedy, gdy oprócz znajomości języka w mowie, piśmie, rozumieniu ze słuchu nabędziemy umiejętność myślenia w nim. Dwujęzyczność jest więc pojęciem szerszym.

Jak funkcjonuje dziecko dwujęzyczne?

Dzieci dwujęzyczne mają szerszą perspektywę myślenia. Rozumieją nie tylko słowa z obu języków, ale również towarzyszącą im mowę ciała i mimikę. Co więcej, gdy w ich umysłach dochodzi do „mieszania się” języków, rodzą się nowe perspektywy postrzegania świata, nowe horyzonty myślenia, a w efekcie ciekawe pomysły.

Badania przeprowadzone w 1962 roku przez E. Peala i W. E. Lamberta pokazały, że dzieci dwujęzyczne osiągały lepsze wyniki od jednojęzycznych zarówno w testach werbalnych, jak i niewerbalnych.* Na podstawie ich wyników Lambert doszedł do wniosku, że inteligencja dzieci bilingwalnych charakteryzuje się wielostronnością i złożonością, co przekłada się na większą kreatywność i elastyczność myślenia.

Rodzic i dwujęzyczne dziecko

Bycie rodzicem dziecka dwujęzycznego nie zawsze jest łatwe, ale z pewnością mobilizuje do tego, by również podszkolić swój język i móc je lepiej rozumieć. Niekiedy trzeba wysiłku, by przedrzeć się przez „koktajl” słowny i zrozumieć sens wypowiedzi malucha. Czasem łączy się to ze zdenerwowaniem ze strony dziecka, które oczekuje szybkiej reakcji czy odpowiedzi. Mimo tego dwujęzyczność ma wiele zalet, o których mowa w dalszej części artykułu, i jest doskonałą gimnastyką dla mózgu zarówno rodzica, jak i dziecka. Dwujęzyczność to przygoda, która odkrywa wiele nowych, wcześniej niedostrzeganych obszarów.

Ogromnie ważna jest akceptacja dziecka i jego prawa do popełniania błędów językowych. Rozwój mowy to proces trwający latami. Krytyka, porównywanie mogą wywołać efekt odwrotny do oczekiwanego. Cierpliwość i wyrozumiałość zdecydowanie będą pomocne.

Colin Baker powiedział kiedyś:

„Decyzja o wychowaniu dzieci na dwujęzyczne jest decyzją ważną. Jej wpływ na dzieci i rodziców będzie odczuwalny przez całe życie. Fakt bycia dwujęzycznym lub jednojęzycznym może warunkować dziecka tożsamość, warunki socjalne, nauczanie, zajęcia, małżeństwo, miejsce zamieszkania, podróże i sposób myślenia.”

Korzyści płynące z dwujęzyczności

Korzyści płynących z dwujęzyczności jest wiele. Najważniejsze z nich to:

 • możliwość komunikowania się nie tylko z Polakami, ale również z ludźmi różnych narodowości,
 • dwa światy doznań specyficzne dla każdego z języków, inne sposoby prowadzenia rozmów, jedzenia, odbierania sztuki, itp.większe możliwości pracy w międzynarodowych firmach,
 • łączenie pokoleń – dziecko dwujęzyczne często jest „pomostem pokoleniowym”, burzy uprzedzenia, np. dziadków do innych narodowości,
 • szersza perspektywa postrzegania świata, większe horyzonty myślowe i kreatywność wynikająca ze znajomości większej ilości słów określających dany przedmiot czy zjawisko,
 • nieco wyższe wyniki w teście na inteligencję niż u osób jednojęzycznych,
 • lepiej rozwinięta umiejętność planowania, myślenia abstrakcyjnego i wychwytywania istotnych informacji,
 • większa pewność siebie i łatwość w przyswajaniu kolejnych języków obcych,
 • więcej polotu i fantazji w sposobie myślenia oraz większa spostrzegawczość w wychwytywaniu niuansów językowych,
 • większa zdolność analitycznego i metajęzykowego myślenia,
 • łatwość w rozpoznawaniu potrzeb innych ludzi oraz własnych, czyli lepiej rozwinięta inteligencja interpersonalna i intrapersonalna.
 • korzyści w rozwoju emocjonalnym – przyswojenie nowej, obcej kultury odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania się tożsamości i poczucia przynależności młodego człowieka, uczy tolerancji dla kultury i języka osób innych narodowości,
 • mózg osób wielojęzycznych później się starzeje – wyniki prowadzonych badań wskazują, że później zauważa się oznaki demencji i choroby Alzheimera,
 • dwukulturowość i płynąca z niej większa wiedza na temat obu krajów ich obyczajów, historii, geografii, literatury, systemów wartości.

Nauka języków zdecydowanie łatwiej przychodzi dzieciom niż dorosłym. Jeśli zapewnisz maluchowi odpowiednie warunki do komunikacji w obu językach i zadbasz o zdrową równowagę, bez problemu będzie porozumiewało się zarówno w języku ojczystym, jak i kraju, w którym będzie mieszkać.

Od stycznia 2022 roku, w ramach programu promocji języka i kultury polskiej zagranicą, organizować kursy indywidualne języka polskiego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w bardzo korzystnej cenie (dla dzieci zapisanych do naszych Świetlic będą dodatkowe promocje).

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

Może chcesz się dowiedzieć więcej?

Kawałek Ligurii na Sardynii

Kawałek Ligurii na Sardynii

Rozmowa z mieszkającą w Carloforte Agnieszką Misiewicz o języku, kulturze i historii tego niezwykłego miasteczka w południowo-zachodniej Sardynii....

czytaj dalej
Non solo Lech – Poznań

Non solo Lech – Poznań

Molte persone in Sardegna pensano soprattutto all’associazione sportiva Lech Poznań, ma da quando sono stati introdotti i voli diretti da Cagliari,...

czytaj dalej
Nie tylko Lech – Poznań

Nie tylko Lech – Poznań

Poznań wielu mieszkańcom Sardynii kojarzy się głównie z klubem sportowym Lech Poznań, ale odkąd uruchomiono bezpośrednie loty z Cagliari, coraz...

czytaj dalej